Jogi közlemény és adatvédelem

1. Általános szabály
Az A-NET Hungary Kft. honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.

2. Szerzői jog
Az A-NET Hungary Kft. honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. Az A-NET Hungary Kft. tulajdonosai vagy a feljogosított használói a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.
A felhasználó jogosult az A-NET Hungary Kft. honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül az A-NET Hungary Kft. semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

3. Védjegyek
Minden, az A-NET Hungary Kft. honlapján használt védjegy (márkanév, logó stb.) az A-NET Hungary Kft. tulajdonában vagy licenszhasználatában áll.

4. A honlap tartalma
A honlapon található információk kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére az A-NET Hungary Kft. nem ad garanciát.
Sem az A-NET Hungary Kft., sem alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek az A-NET Hungary Kft. honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek.
az A-NET Hungary Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

5. Kapcsolódó honlapok
az A-NET Hungary Kft. honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.A kapcsolódó, honlapokhoz az A-NET Hungary Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban sem az A-NET Hungary Kft., sem az alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az A-NET Hungary Kft. alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

6. Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata
az A-NET Hungary Kft. tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk a látogatót: például a név, cím, telefonszám és e-mail cím alapján.
az A-NET Hungary Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket önkéntesen ad meg. Miután megosztja velünk a személyes adataidat, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk.
Személyes adatai az A-NET Hungary Kft. adatbázisába kerülnek, az adatok feldolgozása szigorúan bizalmasan történik. Amennyiben adatait jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük, erről e-mailben értesítsen minket: ulloi@fix.hu.
A honlap tartalmazhat olyan részeket is, ahol más személy(ek) személyes adatait is meg kell adnia. A felhasználó által megadott más személy(ek) adatait a jövőben semmilyen egyéb célra nem használjuk fel, és nem lépünk kapcsolatba vele (velük), hacsak ő(k) nem keres(nek) fel minket.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági vagy más hatósági végzés írja elő nekünk.
Honlapunk elmenthet olyan információkat a számítógépéről, mint az IP-cím (ez egy szám, amely a számítógépet azonosítja minden esetben, mikor meglátogat egy honlapot), a böngészõ típusát, a számítógép operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen.Ezen információk nem személyes adatok.
Az információk biztonsága: Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy a személyes információit biztonságban tudhassa. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzzük.

7. A Jogi Figyelmeztetés megváltoztatása
Fenntartjuk a változtatás jogát, amelyeket az A-NET Hungary Kft. saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a honlap ezen részén értesíti felhasználóit.

Adatvédelmi Szabályzat – GDPR

A-NET Hungary Kft. Adatvédelmi Szabályzata

Bevezetés

Vállalatunk működéséből kifolyólag jogi személyek adatait kezeli, mint például cégnév, cégforma és elérhetőségi adatok, továbbá felmerül természetes személyek személyes adatainak kezelése, mely esetekben korlátozott adatkezelésre és tárolásra törekszünk. Jelen Adatkezelési Szabályzatunk megtalálható elektronikusan a www.fix.hu weboldalunkon és a cég székhelyén nyomtatott formában az Ügyfélváróban.

A jelen Szabályzatban feltüntetett adatvédelmi irányelvek elmagyarázzák, hogy miként kezeljük az Ön személyes adatait, függetlenül attól, hogy Ön milyen kapcsolatban áll/állt vállalatunkkal. Tájékoztatjuk, hogy hogyan és miként gyűjtjük, használjuk fel és kezeljük a személyes adatait, és miként felelünk meg az Önnel kapcsolatos jogi kötelezettségeinknek. Adatainak biztonsága természetesen kiemelten fontos a számunkra, ezért védjük és óvjuk adatvédelmi jogait.

A vonatkozó adatvédelmi előírások céljából (2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet - General Data Protection Regulation, GDPR) a személyes adataiért felelős cég az A-NET Hungary Kft. (székhely: 1195 Budapest, Üllői út 303.; adószám: 13744607-2-43). Tájékoztatjuk, hogy cégünk telephelyén biztonsági megfigyelő rendszert üzemeltethetünk. Továbbá felhívjuk a figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályváltozásoknak és belső irányelveink módosulásának köszönhetően jelen Adatvédelmi Szabályzatunkat időről időre módosíthatjuk. Ezért kérjük, hogy amennyiben kérdése merülne fel a témával kapcsolatban látogasson el weboldalunkra a legfrissebb dokumentációért. Ha és amennyiben Ön bármilyen szempontból elégedetlen az Adatvédelmi Szabályzatunkban meghatározott irányelvekkel, kérjük azt haladéktalanul írásban jelezze felénk és mi kivizsgáljuk azt.

Milyen személyes adatokat gyűjt vállalatunk?

ÜGYFÉLADATOK: Ha Ön az A-NET Hungary Kft. ügyfele információkat kell gyűjtenünk és felhasználnunk Önről és a tulajdonában/üzemeltetésében/használatában lévő gépjárműről annak érdekében, hogy Ön cégünk szolgáltatásait igénybe vehesse. Ezen adatok hiányában nem tudjuk kiszolgálni Önt.

Megrendelő adatai:
1) Név,
2) Cím,
3) Telefonszám,
4) E-mail cím.

Gépjármű adatai:
1) Rendszám,
2) Márka,
3) Típus,
4) Évjárat,
5) Lökettérfogat,
6) Üzemanyag típus,
7) Teljesítmény,
8) Motorszám,
9) Alvázszám.

BESZÁLLÍTÓK ADATAI: A problémamentes üzleti kapcsolat biztosítása érdekében szükségünk van néhány információra a Beszállítóinktól. Tároljuk a partnerünknél dolgozó kollégák nevét, beosztását és elérhetőségeit, hogy kommunikálhassunk velük. Továbbá egyéb technikai információkat is tárolunk, mint például a bankszámlaadat, annak érdekében, hogy fizethessünk a Önök által nyújtott szolgáltatásokért és árukért.

WEBHELYFELHASZNÁLÓK: A Webhelyfelhasználókról korlátozott mennyiségű adatot gyűjtünk. A szervizünkbe történő on-line bejelentkezés során megadott adataikat elsősorban megrendelt szolgáltatásaik során használjuk fel, illetve árubeszerzéssel kapcsolatosan, továbbá kapcsolattartásra. Nézzük és külső szolgáltató (pl. Google, Facebook) által tárolunk olyan információkat, mint például a weboldalunk használatának módja (PC, telefon), a weboldalunk meglátogatásának gyakorisága és azok az időpontok, amikor a weboldalunk a legnépszerűbb. A bejelentkezés során megadott e-mail címet akcióink tájékoztatására is marketing célokra felhasználjuk és azt korlátozott módon tömeges e-mailküldés céljából harmadik félnek továbbadjuk.

MUNKAVÁLLALÓK: A cégünkkel munkaviszonyban álló személyek egyes személyes adatait, az A-NET Hungary Kft. jogosult kezelni. A cég az Nktv. 43-44. § értelmében kezeli, a vállalattal munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban lévő természetes személyek következő adatait:

1) Név,
2) Anyja neve,
3) Nem,
4) Fénykép,
5) Állampolgárság,
6) Születési hely és idő,
7) Végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatok,
8) A vezetői engedély és/vagy útlevél / személyazonosító igazolvány másolata,
9) Munkakör megnevezése,
10) Korábbi munkáltatóra vonatkozó adatok, ennek keretében: munkáltató megnevezése és címe,
11) Munkavégzés helye,
12) Munkaviszony, illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony kezdetének ideje, időtartama, megszűnésének jogcíme és ideje,
13) Vezetői beosztás,
14) Besorolás,
15) Munkaidő mértéke,
16) Tartós távollét időtartama,
17) Lakcím,
18) Telefonszám, elektronikus levelezési cím,
19) Pénzforgalmi jelzőszám és pénzforgalmi jelzőszámot vezető pénzügyi intézmény,
20) Családi állapot, gyermekek, illetve eltartottak száma, eltartás kezdete,
21) Társadalombiztosítási azonosító szám,
22) Adószám,
23) Telefonszám, illetve egyéb közvetlen elérhetőség,
24) Idegen-nyelv ismeret,
25) Hatósági erkölcsi bizonyítvány száma és kiállításának ideje,
26) Fegyelmi, etikai büntetésre, kártérítésre kötelezésre vonatkozó adatok,
27) Rendes szabadság kiadására vonatkozó adatok,
28) Munkabér, továbbá a munkáltató által adott munkabéren kívüli juttatások és azok jogcímei,
29) Munkáltatóval szemben fennálló tartozások és azok jogcímei.

JELENTKEZŐK ADATAI: Kizárólag az Ön által megadott önéletrajzban és motivációs levélben szereplő adataikat tároljuk az Ön által pályázott pozíció betöltéséig. Például:

1) Név,
2) Kor / születési idő,
3) Személyi szám,
4) Nem,
5) Fénykép,
6) Családi állapot,
7) Elérhetőségek,
8) Oktatási adatok,
9) Korábbi foglalkoztatottsággal kapcsolatos adatok,
10) Állampolgárság / születési hely,
11) A vezetői engedély és/vagy útlevél / személyazonosító igazolvány másolata,
12) Társadalombiztosítási szám (vagy ezzel egyenértékű, az Ön országában,
13) Részletek a jelenlegi javadalmazásáról, nyugdíjáról és béren kívüli juttatásairól,
14) További információk, amelyeket Ön oszt meg velünk.

EGYÉB CÉGÜNKKEL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEK: Adataikat nagyon korlátozottan gyűjtjük és tároljuk. Egy esetleges jövőbeni üzleti együttműködés érdekében korlátozott mennyiségű adatokat gyűjtünk. Számos Öntől gyűjtött személyes adat szükséges ahhoz, hogy teljesíthessük az Önre és másokra vonatkozó szerződéses kötelezettségeinket. A szóban forgó személyes adatok típusától és az adatok kezelésének okaitól függően, ha elutasítja ezen adatok megadását, elképzelhető, hogy nem tudjuk teljesíteni a ránk vonatkozó szerződéses előírásokat, vagy szélsőséges esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk fenntartani a kapcsolatunkat Önnel.

További adatfeldolgozók: Tárhelyszolgáltató: nGroup Kft. (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 162. földszint 4.; Cg.: 01 09 999285) Fejlesztő cég: nGroup Kft. (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 162. földszint 4.; Cg.: 01 09 999285)

Hogyan gyűjtjük személyes adatait?

ÜGYFÉL ADATOK: Közvetlenül Öntől amikor bejelentkezik, vagy megrendeli szolgáltatásaink egyikét.

Adott esetben és a helyi jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően más forrásokból is kereshetünk Önről vagy vállalatáról további információkat általánosságban az elvárható pontosság vagy más piaci információszerzés jegyében, többek között:

– Harmadik féltől származó piackutatásból vagy az online és offline média elemzéséből (amelyet személyesen is végezhetünk, vagy alkalmazhatunk egy szervezetet ennek elvégzésére),
– Vásárolt és nyilvános adatbázisokból,
– Más korlátozott forrásokból és harmadik felektől.

BESZÁLLÍTÓK ADATAI: Két fő módon gyűjtjük személyes adatait:

1. Közvetlenül Öntől; és
2. Harmadik felektől és más korlátozott forrásokból (pl. online és offline média).

WEBHELYFELHASZNÁLÓK: Két fő módon gyűjtjük személyes adatait:

1. On-line bejelentkezés során,
2. Sütik segítségével.

Adatait automatikusan gyűjtjük sütik segítségével a weboldalunk meglátogatásakor, a böngészője süti beállításainak megfelelően. Adatokat gyűjtünk Öntől akkor is, ha kapcsolatba lép velünk a weboldalon keresztül.

MUNKAVÁLLALÓ ADATAI: Két fő módon gyűjtjük személyes adatait:
1. Közvetlenül Öntől; és
2. Harmadik felektől.

A JELENTKEZŐ ADATAI: Két fő módon gyűjtjük személyes adatait:
1. Közvetlenül Öntől; és
2. Harmadik felektől.

EGYÉB CÉGÜNKKEL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLY: Két fő módon gyűjtjük személyes adatait:

1. Közvetlenül Öntől; és
2. Harmadik felektől és más korlátozott forrásokból (pl. online és offline média).

Hogyan használjuk fel személyes adatait?

ÜGYFÉLADATOK: Az Ügyfelekkel kapcsolatos információk felhasználásának legfőbb célja a szerződéses megállapodás és az igénybe vett szolgáltatás, áruvásárlás végrehajthatóságának biztosítása, és így a zavartalan kapcsolat garantálása, tovább megfeleljünk a törvényi követelményeknek. Ezen adatok megadása hiányában nem tudjuk kiszolgálni Önt.

BESZÁLLÍTÓK ADATAI: Az Ön személyes adatait elsősorban azért használjuk fel, hogy a szerződéses megállapodást megfelelő végrehajthassuk, így zavartalan kapcsolatot garantálhassunk, és megfeleljünk a törvényi követelményeknek.

WEBHELYFELHASZNÁLÓK: Az adatait annak érdekében használjuk fel, hogy fejlesszük a weboldal felhasználói élményét. Ha emellett, ha Ön vállalatunk ügyfele, akkor arra is használhatjuk a weboldal használatából származó adatait, hogy egyéb szempontból is tovább fejlesszük az Önnel folytatott kommunikációinkat vagy az Önnek nyújtott szolgáltatásainkat.

MUNKAVÁLLALÓ: Kizárólag a foglalkoztatásához kapcsolódóan szükséges adatait használjuk fel.

A JELENTKEZŐK ADATAI: A személyes adatok felhasználásának legfőbb oka az, hogy segítsen megtalálni azt a munkát vagy egyéb beosztást, amely alkalmas lehet az Ön számára.

EGYÉB CÉGÜNKKEL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLY: Adott esetben és a helyi törvényeknek és követelményeknek megfelelően személyes adatait felhasználhatjuk például marketingtevékenységre, és kommunikációra. Szükség esetén az Ön hozzájárulását fogjuk kérni az ilyen tevékenységekhez.

Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Adott esetben és a helyi jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően személyesadatait különböző módon és különböző okokból megoszthatjuk a következő kategóriákba eső személyekkel:
- Bármelyik munkavállalókkal,
- Adó, audit vagy egyéb hatóságokkal, ha jóhiszeműen azt feltételezzük, hogy a törvények vagy egyéb szabályozások köteleznek bennünket az adatok megosztására (pl. az adóhatóságtól érkező kérelem miatt vagy egy várható jogvita miatt),

- Harmadik félként működő szolgáltatókkal, akik a mi nevünkben végeznek tevékenységet (beleértve a külső tanácsadókat, üzlettársakat és szaktanácsadókat, például az ügyvédeket, könyvvizsgálókat és könyvelőket, műszaki támogatási funkciókat és informatikai tanácsadókat),
- Harmadik félként működő, kiszervezett informatikai és egyéb szolgáltatókkal és dokumentumtárolást biztosító szolgáltatókkal, ahol megfelelő kezelési megállapodás (vagy hasonló) van érvényben,
- Harmadik félként együtt működő, partnerekkel és partner intézményekkel,
- Ha az A-NET Hungary Kft. a jövőben egy másik céggel egyesül vagy egy másik cég felvásárolja (vagy komoly egyeztetéseket folytat erről a lehetőségről), személyes adatait megoszthatjuk az üzlet vagy cég (potenciális) új tulajdonosaival.

ÜGYFÉLADATOK: Hacsak máshogy nem rendelkezik, megoszthatjuk adatait vállalkozásunk munkavállalóival és társult harmadik féllel, mint például a partnereinkkel és azokkal a szervezetekkel, akiknek szolgáltatásokat biztosítunk. Ha Ön nem járul hozzá e megosztáshoz előfordulhat, hogy nem tudjuk kiszolgálni Önt.

BESZÁLLÍTÓK ADATAI: Hacsak máshogy nem rendelkezik, megoszthatjuk az adatait vállalkozásunk munkavállalóival és társult harmadik féllel, mint például a partnereinkkel és azokkal a szervezetekkel, akiknek szolgáltatásokat biztosítunk.

WEBHELYFELHASZNÁLÓK: Hacsak máshogy nem rendelkezik, megoszthatjuk az adatait vállalkozásunk munkavállalóival és társult harmadik féllel, mint például a partnereinkkel és azokkal a szervezetekkel, akiknek szolgáltatásokat biztosítunk, illetve megoszthatjuk adatait az internetes elemzésre szakosodott szolgáltatókkal, a marketingautomatizálási platformokkal és a közösségimédia-szolgáltatásokkal foglalkozó szolgáltatókkal.

MUNKAVÁLLALÓ: Hacsak máshogy nem rendelkezik, megoszthatjuk az adatait a vállalkozásunkban a személyi ügyekért felelős kollégákkal és a cégünk részére könyviteli feladatokat ellátó harmadik fél részére. Előfordulhat, hogy amennyiben nem járul hozzá e megosztáshoz nem tudjuk Önt alkalmazni.

A JELENETKEZŐK ADATAI: Hacsak máshogy nem rendelkezik, megoszthatjuk az adatait a vállalkozásunkban a személyi ügyekért felelős kollégákkal.

EGYÉB VÁLLALATUNKAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLY: Hacsak máshogy nem rendelkezik, megoszthatjuk az adatait vállalkozásunk munkavállalóival és társult harmadik féllel, mint például a partnereinkkel és azokkal a szervezetekkel, akiknek szolgáltatásokat biztosítunk.

Hogyan védjük személyes adatait?

Számunkra fontos az adatvédelem. Ezért megtesszük a tőlünk telhető szükséges intézkedéseket, amelyek célja az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása.

Mennyi ideig tartjuk meg a személyes adatait?

Ha öt éven keresztül nem voltunk érdemi kapcsolatban Önnel (vagy, adott esetben, a céggel, amelynél vagy amellyel dolgozik), töröljük személyes adatait a rendszerünkből, kivéve, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a törvény vagy más szabályozás megköveteli tőlünk azok megőrzését (például az adóhatóságokkal szembeni kötelezettségeink vagy bármely várható jogvita miatt).

Hogyan érheti el, módosíthatja vagy vonhatja vissza az Ön által megadott személyes adatokat?

Önt még akkor is különböző jogok illetik meg a személyes adataival kapcsolatban, ha már tároljuk őket. Ha kapcsolatba kíván lépni velünk ezek miatt, kérjük, keressen fel bennünket. Minden esetben a vonatkozó törvények előírásai szerint igyekszünk válaszolni a kérésére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy megőrizhetjük az Ön üzeneteit, hogy segítsen megoldani a felvetett problémákat.

Ha adatait jogos érdekeink alapján felhasználjuk, ebbe azonban Ön nem egyezik bele, joga van tiltakozni. 30 napon belül válaszolunk a kérésére. Ilyenkor általában csak bizonyos, korlátozott feltételek teljesülése esetén vitatjuk a kérését.

Ha megszereztük a hozzájárulását bizonyos személyes adatok kezelésére adott tevékenységek esetében vagy a hozzájárulását arra, hogy marketingtevékenységet folytassunk az Ön számára, ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Érintett hozzáférési kérelme (Data Subject Access Request – DSAR). Önnek joga van megerősítést kérni tőlünk azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat tárolunk Önről egy adott pillanatban, és megkérhet bennünket arra, hogy módosítsuk, frissítsük vagy töröljük ezeket az információkat. Ekkor teljesíthetjük a kérését, vagy emellett az alábbiak egyikét tehetjük. Önt megkérhetjük a személyazonossága megerősítésére, vagy további információkat kérhetünk Öntől a kérelméről, és ha jogunkban áll, visszautasíthatjuk a kérését, de ezen döntésünk indokait megmagyarázzuk.

Törléshez való jog: Bizonyos helyzetekben (például, ha valamilyen okból kifolyólag jogosulatlanul kezeltük az Ön adatait), jogában áll a személyes adatok törlését kérni tőlünk. 30 napon belül válaszolunk a kérésére. Csak bizonyos korlátozott feltételek teljesülése esetén vitatjuk majd a kérését. Ha kérését elfogadjuk, töröljük az adatait, de általában azt feltételezzük, hogy szeretné, ha a neve felkerülne azon személyek listájára, akik nem kívánják, hogy kapcsolatba lépjünk velük. Így minimálisra csökkenthetjük annak esélyét, hogy megkeressük a jövőben, és a korábbiaktól függetlenül begyűjtsük az adatait. Ha inkább azt szeretné, hogy ne tegyünk így, kérjük jelezze ezt a számunkra.

Adathordozhatósághoz való jog: Ha úgy kívánja, joga van átvinni adatait tőlünk egy másik adatkezelőhöz. Ezen esetekben biztosítunk egy másolatot az Ön számára egy számítógéppel olvasható formátumban.

Panasztételi jog egy felügyeleti hatóságnál: Jogában áll az is, hogy panaszt tegyen a helyi felügyeleti hatóságánál.

Amennyiben érdekei vagy igényei változnak, leiratkozhat marketingtartalmunk egy részéről vagy egészéről, ha rákattint az e-mailekben található leiratkozási hivatkozásra.

Ki a felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért az A-NET Hungary Kft. weboldalán?

Az A-NET Hungary Kft. irányítja a személyes adatok kezelését a saját weboldalán.

Mik azok a sütik és hogyan használjuk őket?

A süti egy kisméretű adatrészlet, amelyet a számítógépe merevlemeze tárol. Ezeket csaknem minden webhely használja, és nem ártanak a rendszerének. A segítségükkel követjük a tevékenységét, hogy a lehető legzökkenőmentesebb élményben legyen része weboldalunk meglátogatásakor. A sütikből származó információkat használhatjuk arra, hogy biztosan az igényeinek megfelelő lehetőségeket kínáljunk Önnek a következő látogatásakor. A sütiket forgalomelemzésre és hirdetési célokra is használhatjuk. Ha ellenőrizni vagy módosítani szeretné, hogy milyen típusú sütiket fogad el, akkor ezt rendszerint a böngésző beállításai között teheti meg.

A sütik elutasítása

Ha nem szeretne olyan sütiket fogadni, amelyek nem feltétlenül szükségesek a webhelyünk alapvető funkcióinak működéséhez, a böngésző beállításainak módosításával utasíthatja vissza ezeket. A legtöbb internetes böngésző elfogadja a sütiket, de ha nem szeretné, hogy így gyűjtsünk adatokat, dönthet úgy, hogy mindent vagy egy részüket fogadja el, vagy az összes sütit visszautasíthatja a böngészője adatvédelmi beállításain keresztül. Azonban az összes süti visszautasítása azt jelenti, hogy nem használhatja ki webhelyünk minden előnyös funkcióját. Minden böngésző különböző, ezért ellenőrizze böngészője „Súgó” menüjét, hogy megtudja, miként módosíthatja a sütibeállításokat. A sütikkel kapcsolatos további általános információkért, beleértve azt is, hogy miként kapcsolhatja ki őket, látogasson el az aboutcookies.org weboldalra. Itt azzal kapcsolatban is találhat információkat, hogy miként törölheti a sütiket a számítógépéről.

Hogyan használjuk fel személyes adatait?

Az Önről megszerzett adatokat többféle módon használjuk fel.

Marketingtevékenység

Időről-időre információkat küldhetünk Önnek, amely véleményünk szerint számot tarthat az érdeklődésére. Adott esetben és a helyi jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően különösen az alábbiakban felsorolt célokra kívánjuk felhasználni az adatait. Kérjük, ne feledje, hogy ez a lista nem terjed ki mindenre. Cél:

- egyéb termékek és szolgáltatások fejlesztésének és népszerűsítésének támogatása,

- információk biztosítása az Ön számára bizonyos kedvezményekkel és ajánlatokkal kapcsolatban.

Szükségünk van az Ön hozzájárulására a fenti tevékenységek néhány olyan szempontja miatt, amelyekre nem terjed ki a jogos érdekünk (különös tekintettel a sütiken keresztül történő adatgyűjtés, és a digitális csatornákon keresztül folytatott közvetlen marketingtevékenység), és a helyzettől függően, ezt a hozzájárulását beleegyezéssel (opt-in) vagy hallgatólagos beleegyezéssel (soft-opt-in) kérjük majd ki (amelyet alább ismertetünk). Kérjük, ne feledje, hogy bizonyos joghatóságokban, ahol vállalatunk tevékenykedik, további helyi törvényi előírásoknak kell megfelelnünk.

A hallgatólagos beleegyezés a hozzájárulás egy speciális típusa, amely akkor alkalmazandó, ha korábban már kapcsolatba lépett velünk. A hallgatólagos beleegyezéssel adottnak vesszük a hozzájárulását, ha és amíg le nem iratkozik. A legtöbb ember számára ez előnyös, mivel lehetővé teszi számunkra, hogy más ajánlatokat is elküldjünk a konkrétan kiválasztott mellett.

Ha nem elégedett ezzel, bármikor leiratkozhat a tőlünk érkező marketinganyagok fogadásáról. Amennyiben, nem elégedett a marketing megközelítésünkkel, bármikor jogában áll visszavonni a hozzájárulását, aminek módjáról lent tudhat meg többet. Senki sem tökéletes, hiába igyekszünk. Szeretnénk ha tudná, hogy ha le is iratkozott a marketingüzeneteinkről, lehetséges, hogy az adatait újra begyűjti a rendszerünk nyilvános forrásokból egy, az előbbitől független marketingkampány során. Igyekszünk biztosítani azt, hogy ez ne történhessen meg, de ha mégis így alakul, sajnáljuk. Azt kérjük, hogy ilyen esetben újra iratkozzon le.

Minden marketingtevékenységünk azon alapul, amit a legjobbnak gondolunk Ügyfeleink és Partnereink szempontjából, de tudjuk, hogy ezt nem sikerül mindig, mindenkinél eltalálnunk

A vonatkozó helyi törvények és követelmények alapján természetesen nem fogjuk kérni hozzájárulását abban az esetben, ha marketinganyagokat vállalati posta- vagy e-mail-címre küldünk.

Az adtok kezelésére vonatkozó jogi alapok

Itt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) irányadó – ezen pont szerint kezelhetjük az Ön adatait, ha „az adatkezelés az adatkezelő [mi] vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett [Ön] olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”.

Nem gondoljuk, hogy az alábbi tevékenységek bármelyike hátrányosan érintené az egyéneket – sőt, segítenek abban, hogy személyre szabottabb, hatékonyabb szolgáltatást nyújtsunk Önnek. Ez alapján azonban Önnek joga van kifogásolni, hogy kezeljük az Ön személyes adatait.

Hozzájárulás

Bizonyos körülmények esetén kötelesek vagyunk beszerezni az Ön hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez bizonyos tevékenységekkel kapcsolatban. Attól függően, hogy pontosan mire használjuk fel adatait, hozzájárulását beleegyezéssel vagy hallgatólagos beleegyezéssel kérjük ki.

A GDPR 4. cikkének (11) bekezdése kimondja, hogy a beleegyezéses hozzájárulás „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”.

Ez azt jelenti, hogy:

- szabad akaratából kell hozzájárulását megadni anélkül, hogy mi bármilyen típusú nyomást helyeznék Önre,
- tisztában kell lennie azzal, hogy mihez járul hozzá – ezért gondoskodjunk arról, hogy elegendő információt biztosítunk az Ön számára,

- biztosítani kell az Ön számára a lehetőséget arra, hogy megválassza mely kezelési tevékenységekhez járul hozzá és melyekhez nem,

- félreérthetetlenül megerősítő cselekedet útján kell hozzájárulását biztosítania a részünkre

- valószínűleg egy jelölőnégyzetet biztosítunk az Ön számára, amelyet be kell jelölnie ahhoz, hogy ez a követelmény egyértelmű formában teljesüljön. Az Ön által így megadott hozzájárulásokat nyilvántartjuk.

Már említettük, hogy bizonyos esetekben támaszkodhatunk hallgatólagos beleegyezés adott hozzájárulásra. Jogunkban áll olyan termékeket vagy szolgáltatásokat kínálni az Ön számára, amíg Ön aktívan le nem iratkozik ezekről a közleményekről.

Mint említettük, Önnek jogában áll visszavonni ezen tevékenységekre adott hozzájárulását. Ezt megteheti bármikor.

Érzékeny személyes adatokat nem tárolunk.

A GDPR 9. cikk (2) bekezdésének (f) pontja megengedi ezt, ha az adatkezelés „jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el”.

Ez például akkor merülhet fel, ha bírósági eljárással kapcsolatos jogi tanácsadásra van szükségünk, vagy a törvény a jogi eljárás során előírja bizonyos információk megőrzését vagy továbbadását.

Így léphet kapcsolatba velünk

Az ország, ahol Ön igénybe veszi az A-NET Hungary Kft. szolgáltatásait, vagy szolgáltatásokat biztosít a A-NET Hungary Kft. részére: Magyarország

A Webhelyfelhasználók személyes adatainak kezeléséért felelős szervezet: A-NET Hungary Kft.

Így léphet kapcsolatba velünk:
- az Ön által megadott személyes adatok eléréséhez, módosításához vagy visszavonásához,

- ha bármilyen visszaélést, adatvesztést vagy illetéktelen hozzáférését gyanít személyes adataival kapcsolatban,
- személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulásának visszavonásához (amennyiben hozzájárulása jogi alapja annak, hogy kezelhessük személyes adatait),
- bármilyen észrevétellel vagy javaslattal a jelen Adatvédelmi szabályzatra vonatkozóan

a következő címre írhat nekünk: 1195 Budapest, Üllői út 303.

Emellett e-mailt is küldhet nekünk az ulloi@fix.hu e-mail címre.

Így léphet kapcsolatba velünk ahhoz, hogy frissítse marketingbeállításait:

A helyi felügyeleti hatóság adatai: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A következő módokon léphet kapcsolatba velük:

Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 391-1400
Fax: 391-1410